Kenny Nguyễn cover

Kenny Nguyễn

sáng lập ra NhacDJ.Com.Vn ghệ sĩ là người chuyên hoạt động trong một bộ môn nghệ thuật. Nghệ sĩ là người sáng tạo ra loại hình nghệ thuật như vẽ, đồ họa, chạm

  • Tên Thật : Mạnh Hiền Mobile
  • Giới Tính :
  • Thành Phố : Hải Dương
  • Ngày Sinh : 17-02-1992

sáng lập ra NhacDJ.Com.Vn ghệ sĩ là người chuyên hoạt động trong một bộ môn nghệ thuật. Nghệ sĩ là người sáng tạo ra loại hình nghệ thuật như vẽ, đồ họa, chạm

Nghệ Sĩ Khác

  • DJ Đạt Khói
  • Bay Phòng Tube - MixCloud Pro
  • Bay Phòng Tube - MixCloud Pro