Nonstop - Bass Tổng Hợp - happy birthday - Kỷ Niệm 1 Năm Vào Nghề DJ internet - DJ M78 Producer

Nonstop - Bass Tổng Hợp - happy birthday - Kỷ Niệm 1 Năm Vào Nghề DJ internet - DJ M78 Producer

  • 3 Năm Trước
Trần Hoàng Minh Ken
Trần Hoàng Minh Ken

Track List

Kỷ Niệm 1 Năm vào nghề :) :) Mixer: DJ M78 Họ và tên: Trần Hoàng Minh Ken Ngày Sinh: 10/9/1999 Quê Quán: Giao Hương - Giao Thủy - Nam Định FB : https://www.facebook.com/DJM78Producer 1.intro HappyBirthday - DJHS145
2.AllAboutThatBass - DJM78Remix
3.ComeOnNeverSayNever - DJM78
4.Live My Life - Dj M78 Remix
5.Astronomia - Dj M78 Remix
6.The Star - Dj M78 Remix
7.SheGotIt - DJM78
8.MamaLover - DJM78
9.ILikeIt - DJM78
10.Pipa - DJM78
11.PinaColadaBoy - DJGin

0 bình luận

  • Không tìm thấy bình luận nào
/

Tiếp theo

Clear