Tiền Remix - Saka Trương Tuyền

TRACK LIST

Tiền Remix - Saka Trương Tuyền

Sống trên đời có ai không nghĩ về tiền 
Trong cuộc sống không tiền đời mình sẽ ra sao 
Sống trên đời mấy ai không nghĩ về tiền 
Còn tình đời lẽ nào bỏ quên. 

[ĐK:] 
Đừng vì tiền mà quên tình đời 
Đừng vì tiền phụ nghĩa người ơi 
Đừng vì tiền làm đau lòng người 
Đừng vì tiền đánh mất người ta. 

Cuộc đời đáng thương thật nhiều 
Cuộc đời ngĩa bền lâu 
Cuộc đời chỉ cần tình thương tràn đầy 
Cuộc đời chỉ cần hạh phúc an vui 

Tiền có lúc cần người ơi 
Nhiều tiền có phải mua được tiên chăng 
Tiền khi vơi khi đầy 
Mong người đời tình mãi mãi dâng cao

Xem Toàn Bộ Thu Gọn
BÌNH LUẬN
avatar dj