Nonstop - Đập Tan Cái Nóng Mùa Hè 2017 - DJ Phạm Thủy

TRACK LIST

Nonstop - Đập Tan Cái Nóng Mùa Hè 2017 - DJ Phạm Thủy

1: Bolumback 
2: Pump ti 
3: Pump it 
4: Coco 
5: Dirty cum 
6: I am here for 
7: Music 
8: Move your self 
9: Control movement 
10: Bass drum 
11: Tonight im fucking you 
12: Lrayer in c 
13: Monther fucker 
14: Anh nhớ em 
15: Day and nite 
16: I dont care 
17: Fuck u all 
18: In my eye 
19: Mohican 
20: Smoke 
21: Mời em về với đội của anh 
22: What the fuck 
23: 999 đóa hồng

Xem Toàn Bộ Thu Gọn
BÌNH LUẬN
avatar dj