Nonstop Việt Mix - Tuyển Tập Track Bar Tâm Trạng Từng Yêu - Sáng Kòy Mix

TRACK LIST

Nonstop Việt Mix - Tuyển Tập Track Bar Tâm Trạng Từng Yêu - Sáng Kòy Mix

Track List : 
1. Từng Yêu
2. Tạm Dừng Yêu
3. Ai Là Người Thương Em
4. Đợi Anh Đến Hoa CŨng Tàn
5. Tình Như Lá Bay Xa
6. Nụ Hồng Mông Manh
7. Dấu Chân Tình Buòn
8. Tất Cả Thay Em
9. Anh Chảng Sao Mà
10. Khi Nào Em Mới Biết
11. Phương Xa

Xem Toàn Bộ Thu Gọn
BÌNH LUẬN
avatar dj