$fbappId,'secret'=>$fbsecret,)); $fblogin=$api_facebook->getUser(); setUserOnline(); $time_hien_tai = date("d-m-Y"); mysql_query("UPDATE member SET timeLock='', timeUnlock='', lockContent='', mTitle = 'member' WHERE timeUnlock = '$time_hien_tai'"); $v = $_GET["v"]; if($v == "home" || empty($v) ) { $title = "Nhạc DJ - Nghe Và Tải Nhạc DJ Chất Lượng Cao"; $description="NhacDJ.Com.Vn Nghe Nhạc DJ Với Hàng Triệu Bản Nhạc DJ và MV Bản Quyền Chất Lượng Cao, Tương Thích Tốt Trên Các Thiết Bị Di Động Nghe & Download Nhạc DJ Dù Bạn Ở Bất Cứ Đâu."; $keyword="Nhạc DJ, Nhac DJ, Nhạc DJ Bản Quyền, Nhac DJ Ban Quyen, DJ, Tải Nhạc DJ, Tai Nhac DJ, Tải DJ, Tai DJ, Nhạc DJ Chất Lượng Cao, Nhac DJ Chat Luong Cao, NhacDJ.Com.Vn Nghe Nhạc DJ Chất Lượng Cao, NhacDJ.Com.Vn Nghe Nhac DJ Chat Luong Cao"; } else if ($v == "search") { if( $_GET["q"]){ $title = "Kết quả tìm kiếm từ khóa ".$_GET["q"].""; $description="Kết Qủa Tìm Kiếm Từ Khóa ".$_GET["q"]." | $sologan"; $keyword="Kết Qủa Tìm Kiếm Từ Khóa ".$_GET["q"]."Nhac San, Nhạc DJ, DJ, Nonstop"; } else if ($_REQUEST["q"]){ $title = "Kết quả tìm kiếm từ khóa ".$_REQUEST["q"].""; }else if (empty($_REQUEST["q"])){ $title = "Tìm Kiếm, Nhac San, Nhạc DJ, Nonstop"; $description="Nhập Đúng Từ Khóa Cần Tìm | $sologan"; $keyword="Tìm Kiếm, Nhac San, Nhạc DJ, Nonstop"; } } else if ($v == "view") { $sql_folder = mysql_query("SELECT * FROM category WHERE catID = ".$_GET["cat"].""); $row_folder = mysql_fetch_array($sql_folder); if ($row_folder["fID"] == 2){ if ($_GET['p']){ $title = "".$row_folder['catName']." mới | Trang ".$_GET['p'].""; $description="Trang ".$_GET['p'].",Video clip ".$row_folder['catName']." hot 2019 , MV ".$row_folder['catName']." mới nhất, Video Clip DJ Bar ".$row_folder['catName']." hay, Tải Video ".$row_folder['catName'].", Xem ".$row_folder['catName']." chất lượng cao 320kbps "; $keyword="Trang ".$_GET['p'].",Video,DJ,Remix,Nhacsan,".khongdau($row_folder['catName']).",".tachchu($row_folder['catName']).",hay,hot,moi nhat,".khongdau(tachchu($row_folder['catName'])).",nghe,tai,".$row_folder['catName'].""; }else{ $title = "".$row_folder['catName'].", Xem Và Tải ".$row_folder['catName']." Chất Lượng Cao"; $description=" Xem ".$row_folder['catName']."- Tuyển Tập ".$row_folder['catName']."Hot Nhất. Miễn Phí Tải ".$row_folder['catName']."Chất Lượng Cao Full HD Duy Nhất Tại NhacDJ.Com.Vn"; $keyword="".khongdau($row_folder['catName'])." 2019,".tachchu($row_folder['catName'])." Mp4,".khongdau(tachchu($row_folder['catName'])).", ".$row_folder['catName'].""; } } else { if ($_GET['p']){ $title = "".$row_folder['catName'].", Nhạc ".$row_folder['catName']." Cực Mạnh, Hay Mới Nhất 2019, T ".$_GET['p'].""; $description="Bạn Đang Xem Trang ".$_GET['p'].", ".$row_folder['catName'].", Nhạc ".$row_folder['catName']." Hay Nhất, Nghe Và Tải ".$row_folder['catName']." Chất Lượng Cao 320Kbps"; $keyword="Trang ".$_GET['p'].", ".khongdau($row_folder['catName']).", Nhạc ".tachchu($row_folder['catName'])." Cực Mạnh, ".khongdau(tachchu($row_folder['catName']))." Hay Nhất 2019"; }else{ $title = "".$row_folder['catName'].", Nghe Và Tải Nhạc ".$row_folder['catName']." Chất Lượng Cao Miễn Phí"; $description="NhacDJ.Com.Vn Website Nghe Nhạc ".$row_folder['catName']." và MV Bản Quyền Chất Lượng Cao, Giúp Bạn Nghe & Tải Nhạc ".$row_folder['catName']." Miễn Phí Trên Nhiều Thiết Bị."; $keyword="".$row_folder['catName'].", Nhạc ".$row_folder['catName'].", Nhac ".$row_folder['catName'].", Tải Nhạc ".$row_folder['catName']." Chất Lượng Cao, Tai Nhac ".khongdau($row_folder['catName'])." Chat Luong Cao, Nhạc ".tachchu($row_folder['catName'])." Cực Mạnh, ".khongdau(tachchu($row_folder['catName']))." Hay Nhất"; } } } else if ($v == "catnews") { $sql_cat_news = mysql_query("SELECT * FROM news_cat WHERE newscatID = ".$_GET["ncatID"].""); $row_news_cat = mysql_fetch_array($sql_cat_news); $title = "Tin tức ".$row_news_cat['newscatName'].""; $description = "".$row_news_cat['newscatName'].",".$row_newsWcat['newscatDesc'].",".khongdau($row_news_cat['newscatName']).",".khongdau($row_news_cat['newscatDesc']).""; $keyword = "".khongdau($row_news_cat['newscatName']).",".khongdau(tachchu($row_news_cat['newscatName'])).",".khongdau(tachchu($row_news_cat['newscatDesc'])).""; } else if ($v == "albumdetail") { $title = "Nghe Album ".getAlbumName( $_GET["id"] ).""; $description="Nghe Và Tải Album ".getAlbumName( $_GET["id"] ).", Miễn Phí Download Những Bản Nhạc Sàn Trong Album ".getAlbumName( $_GET["id"] )." Về Máy Với Chất Lượng Cao 320kbs."; $keyword="".khongdau(getAlbumName( $_GET["id"] )).", ".khongdau(tachchu(getAlbumName( $_GET["id"] ))).", ".getAlbumName( $_GET["id"] ).""; $images_fb ="".$homelink."thumb.php?src=".getAlbumAvatar( $_GET["id"] )."&t=l&w=600&h=400"; } else if ($v == "ngheplaylist") { $mID = $_GET['mID']; $sql_namea = mysql_query("SELECT * FROM album_playlist WHERE aID=$mID"); $row_namea = @mysql_fetch_array($sql_namea); $sql_name_mem = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE mID='".$row_namea['mID']."'"); $row_name_mem = mysql_fetch_array($sql_name_mem); $title = "Playlist ".$row_namea['playlist_name']." Của Của ".$row_name_mem['mUsername'].""; $keyword="DJ Playlist ".$row_name_mem[mUsername].", ".$row_namea['playlist_name'].""; $description="".$row_namea['playlist_name'].", Nghe & Tải Playlist ".$row_namea['playlist_name'].", Tuyển Chọn Những Ca Khúc Hay Nhất Tạo Bởi ".$row_name_mem[mUsername]." Chất Lượng 320Kbps"; } else if ($v == "profile") { if ($_REQUEST['page'] == "poster"){ $title ="Danh sách bài đăng của ".getMemberName( $_GET["id"] )." trang ".$_GET['p'].""; $description = "Danh Sách Những Tác Phẩm Của ".getMemberName( $_GET["id"] )." trang ".$_GET['p']." Bấm Để Nghe & Tải Nhạc Chất Lượng Cao 320Kbps"; $keyword = "Bài Đăng,".getMemberName( $_GET["id"] ).",Nhạc Của ,".khongdau(tachchu(getMemberName( $_GET["id"] )))." trang ".$_GET['p'].""; }else if ($_REQUEST['page'] == "info"){ $title = "".getMemberName( $_GET["id"] )." - ".getFullName( $_GET["id"] )." - NhacDJ.Com.Vn"; $description = "".getMemberName( $_GET["id"] )." Tên đầy đủ ".getFullName( $_GET["id"] ).", Hãy đăng ký làm thành viên Follow ".getMemberName( $_GET["id"] )." để không bỏ nỡ những bản nhạc hay mà ".getMemberName( $_GET["id"] )." đăng tải."; $keyword="".khongdau(getMemberName( $_GET["id"] )).", ".getFullName( $_GET["id"] ).", ".khongdau(tachchu(getFullName( $_GET["id"] ))).""; }else if ($_REQUEST['page'] == "playlist"){ $title ="Danh sách Playlist của ".getMemberName( $_GET["id"] ).""; $description = "Tuyển Chon Những Playlist Hay Nhất Hót Nhất Của ".getMemberName( $_GET["id"] ).", Bấm Nghe & Tải PlayList Nhạc Hay Chất Lượng 320Kbps Về Máy Bạn Nhé!"; $keyword = "Playlist Remix, Playlist Nhac san Của ".getMemberName( $_GET["id"] ).", Nhac Của ".khongdau(tachchu(getMemberName( $_GET["id"] ))).""; }else if ($_REQUEST['page'] == "follower"){ $title ="Fan hâm mộ của ".getMemberName( $_GET["id"] ).""; $description = "Fan hâm mộ của ".getMemberName( $_GET["id"] ).",Danh sách yêu thích, hâm mộ ".khongdau(getMemberName( $_GET["id"])).""; $keyword = "Nhac san , Fan ham mo , Ham mo DJ,".getMemberName( $_GET["id"] ).",Nhac cua ,".khongdau(tachchu(getMemberName( $_GET["id"] ))).",Nhacsan,Remix,cua ".khongdau(tachchu(getMemberName( $_GET["id"] ))).""; }else if ($_REQUEST['page'] == "following"){ $title ="Danh sách ".getMemberName( $_GET["id"] )." đang hâm mộ"; $description = "Danh sách ".getMemberName( $_GET["id"] )." hâm mộ ,Danh sách đang hâm mộ của ".khongdau(getMemberName( $_GET["id"])).""; $keyword = "".getMemberName( $_GET["id"] ).",Đang hâm mộ ,".khongdau(tachchu(getMemberName( $_GET["id"] ))).",Yeu thich,Nhacsan,Remix,".khongdau(tachchu(getMemberName( $_GET["id"] ))).""; }else { $title = "".getMemberName( $_GET["id"] )." - ".getFullName( $_GET["id"] )." - NhacDJ.Com.Vn"; $description = "".getMemberName( $_GET["id"] )." Tên đầy đủ ".getFullName( $_GET["id"] ).", Hãy đăng ký làm thành viên Follow ".getMemberName( $_GET["id"] )." để không bỏ nỡ những bản nhạc hay mà ".getMemberName( $_GET["id"] )." đăng tải."; $keyword="".khongdau(getMemberName( $_GET["id"] )).", ".getFullName( $_GET["id"] ).", ".khongdau(tachchu(getFullName( $_GET["id"] ))).""; }$profile_css = ''; } else if ($v == "register") { $title = "Đăng Ký Thành Viên | $webname"; $description="Đăng Ký Thành Viên Để Được Nghe Nhạc DJ Chất Lượng Cao, Giao Lưu Kết Bạn Và Rất Nhiều Chức Năng Khác."; $keyword = "Đăng Ký Thành Viên, Đăng Ký Thành Viên Miễn Phí"; } else if ($v == "lostpass") { $title = "Lấy Lại Mật Khẩu | $webname"; $description="Lấy Lại Mật Khẩu | $sologan"; $keyword = "Lấy Lại Mật Khẩu, Lấy Lại password"; } else if ($v == "singer") { $sql_singer = mysql_query("SELECT * FROM singer WHERE singerID = ".$_GET['id'].""); $row_singer = mysql_fetch_array($sql_singer); if ($_REQUEST['trang']=="article"){ $title = "Tác Phẩm Của Deejay ".$row_singer['singerName'].""; $description="Tổng Hợp Những Tác Phẩm Hot Nhất Của ".$row_singer['singerName'].", Nhanh Tay Bấm Để Nghe & Tải Nhạc Chất Lượng Cao 320Kbps."; $keyword = "".tachchu($row_singer['singerName'])."".khongdau(tachchu($row_singer['singerName'])).""; }else if($_REQUEST['sort']=="listen"){ $title = "Bài Đăng Của ".$row_singer['singerName']." Sắp Xếp Theo Lượt Nghe!"; $description="Danh sách những tác phẩm Của ".$row_singer['singerName']." Được Nghe Nhiều Nhất, Bấm Để Nghe Và Tải Nhạc Chất Lương Cao 320Kbps."; $keyword = "Lượt Nghe,".khongdau($row_singer['singerName']).", Nghe Nhiều, ".khongdau(tachchu($row_singer['singerDesc']))."".tachchu($row_singer['singerDesc']).""; }else if($_REQUEST['sort']=="date"){ $title = "Bài Đăng Của ".$row_singer['singerName']." Sắp Xếp Theo Ngày Đăng"; $description="Danh sách những tác phẩm Của ".$row_singer['singerName']." Sắp Sếp Theo Thời Gian Đăng, Bấm Để Nghe Và Tải Nhạc Chất Lương Cao 320Kbps."; $keyword = "Time Đăng, ".khongdau($row_singer['singerName'])." Đăng Ngày, ".khongdau(tachchu($row_singer['singerDesc']))."".tachchu($row_singer['singerDesc']).""; }else if($_REQUEST['sort']=="download"){ $title = "Bài Đăng Của ".$row_singer['singerName']." Sắp Xếp Theo Lượt Tải"; $description="Danh Sánh Ca Khúc Có Lượt Tải Nhiều Nhất Của ".$row_singer['singerName'].", Bấm Để Nghe Và Tải Nhạc Chất Lương Cao 320Kbps."; $keyword = "Tải Nhiều, ".khongdau($row_singer['singerName'])." Download, ".khongdau(tachchu($row_singer['singerDesc']))."".tachchu($row_singer['singerDesc']).""; }else if($_REQUEST['sort']=="like"){ $title = "Bài Đăng Của ".$row_singer['singerName']." Được Like Nhiều Nhất."; $description="Những Ca Khúc Có Lượt Like Nhiều Nhất Của ".$row_singer['singerName'].", Bấm Để Nghe Và Tải Nhạc Chất Lương Cao 320Kbps."; $keyword = "like Nhiều, ".khongdau($row_singer['singerName'])." Thích Nhiều, ".khongdau(tachchu($row_singer['singerDesc']))."".tachchu($row_singer['singerDesc']).""; }else if($_REQUEST['sort']=="comment"){ $title = "Những Ca Khúc Của ".$row_singer['singerName']." Có Lượt Bình Luận Nhiều Nhất"; $description="Những Ca Khúc Có Lượt Bình Luận Nhiều Nhất Của ".$row_singer['singerName'].", Bấm Để Nghe Và Tải Nhạc Chất Lương Cao 320Kbps."; $keyword = "Bình Luận, ".khongdau($row_singer['singerName'])." Comment, ".khongdau(tachchu($row_singer['singerDesc']))."".tachchu($row_singer['singerDesc']).""; }else if($_REQUEST['trang']=="info"){ $title = "Thông Tin Về DeeJay ".$row_singer['singerName'].""; $description="Thông Tin Về DeeJay ".$row_singer['singerName']." Đăng Ký Thành Viên Để Giao Lưu Trò Truyện Cùng ".$row_singer['singerName']." Bạn Nhé.".$row_singer['singerDesc'].""; $keyword = "".khongdau($row_singer['singerName'])."".khongdau(tachchu($row_singer['singerDesc']))."".tachchu($row_singer['singerDesc']).""; } else { $title = "Thành Viên ".$row_singer['singerName'].""; $description="Thông Tin Cá Nhân Của Thành Viên ".$row_singer['singerName']." Và Thành Tích Cá Nhân Của Thanh Viên ".$row_singer['singerName']." Cập Nhật 24/24."; $keyword = "Thanh Viên ".$row_singer['singerName'].", ".khongdau($row_singer['singerName']).""; } $profile_css = ''; } else if ($v == "album") { if($_GET['p']){ $title = "Danh sách Album Nhạc Sàn Chọn Lọc - Trang ".$_GET['p'].""; $description="Danh sách Album Nhạc Sàn Chọn Lọc Hay Nhất 2019 Tại Webiste NhacDJ.Com.Vn - Trang ".$_GET['p'].""; $keyword = "Danh sách Album Nhạc Sàn - Trang ".$_GET['p'].", Danh sach album nhac san, album nhac san, nhac san chon loc"; } else { $title = "Nhạc Sàn - Tuyển Chọn Album Nhạc Sàn Hay Nhất"; $description="NhacDJ.Com.Vn Website Nghe Và Download Album Nhạc Sàn Chất Lượng Cao, Tương Thích Tốt Trên Các Thiết Bị Di Động Nghe & Download Nhạc DJ Dù Bạn Ở Bất Cứ Đâu. "; $keyword = "Nhạc Sàn Hay, Nhạc Nhạc Sàn Cực Mạnh, Nhac San, Nhac San Cuc Manh"; } } else if ($v == "playlists") { $title = "Danh Sách PlayList Của Bạn | $webname"; $description="Danh Sách PlayList Nhạc DJ Của Bạn | $sologan"; $keyword = "Playlist Của Bạn, Playlist Nhạc DJ, Playlist Nhạc Sàn Chọn Lọc"; } else if ($v == "edit-profile") { $title = "Sửa Thông Tin Tài Khoản | $webname"; $description="Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản | $sologan"; $keyword = "Sửa thông tin tài khoản, thay đổi thông tin"; } else if ($v == "download") { $title = "Tải ".getSongName( $_GET["id"] )." "; $description="Tải Download DJ ".getSongName( $_GET["id"] ).", Download Tải ".getSongName( $_GET["id"] )." chất lượng cao 320kbps, Tải ".getSongName( $_GET["id"] ).""; $keyword = "Download,tai,".khongdau(getSongName( $_GET["id"] )).",Tai,nhac,".khongdau(tachchu(getSongName( $_GET["id"] ))).""; } else if ($v == "nghe") { $title ="".getSongName( $_GET["id"] )."" ; $video = mysql_query("SELECT * FROM song WHERE sID = ".$_GET['id'].""); $row_video = mysql_fetch_array($video); $videolink = $row_video['sLink']; $sType = $row_video['sType']; $sMedia = $row_video["sMedia"]; if($sType == "youtube"){ $images_fb = 'http://img.youtube.com/vi/'.get_youtubeid($row_video['sLink']).'/maxresdefault.jpg'; $description = "Xem Và Download Miễn Phí Video ".getSongName( $_GET["id"] )." Về Máy Tính Chất Lượng Full HD 1080p."; }else{ $description="Nghe Và Download Phí Bản Nhạc ".getSongName( $_GET["id"] )." Về Máy Nhanh Nhất Chất Lượng Cao 320Kbp."; if( empty($sMedia) ) { $images_fb = ''.$themes.'images/thumb_fb.jpg'; }else{ $images_fb = "".$homelink."thumb.php?src=".$sMedia."&t=m&w=600&h=400";}} $keyword="".khongdau(getSongName( $_GET["id"] )).",".getSongName( $_GET["id"] ).""; } else if ($v == "newdetail") { $sqlnews = mysql_query("SELECT * FROM news WHERE newsID=".$_REQUEST['id']); $rownews = @mysql_fetch_array($sqlnews); $title = "".$rownews['newsName'].""; $description="".$rownews['newsName'].",m ".$rownews['newsShort'].""; $keyword = "Tin tuc ,".khongdau($rownews['newsName']).",".khongdau(tachchu($rownews['newsName'])).",".$rownews['newsName'].""; $alb_thumb = mysql_query("SELECT * FROM album WHERE albumID = ".$_GET['id'].""); $thumb_alb = mysql_fetch_array($alb_thumb); $images_fb = $thumb_alb['albumPicture']; } else if ($v == "bxhcat") { $sqlbxh = mysql_query("SELECT * FROM bxh WHERE bxhID=".$_GET['bxhID']); $rowbxh = @mysql_fetch_array($sqlbxh); $title = "Bảng xếp hạng ".$rowbxh['bxhName']." "; $description = "".$rowbxh['bxhName'].",".khongdau($rowbxh['bxhName']).", DJ mới, hay , hot nhất, chọn lọc , Nonstop ,".khongdau(tachchu($rowbxh['bxhName'])).""; $keyword = "".khongdau($rowbxh['bxhName']).",moi,hot,nhat,".khongdau(tachchu($rowbxh['bxhName'])).",bang xep hang, nhac san, dj , nonstop"; } else if ($v == "rss") { $title = "RSS Nhạc DJ Mới Nhất | $webname"; } else if ($v == "bxh-video") { $title = "Bảng xếp hạng Video xem nhiều nhất | $webname"; $description = "Bảng xếp hạng Video , MV Hot nhất , mới nhất , hay nhất , tuyển chọn 2019 , Video DJ , Video Vũ trường , Video Bar Club , Video Girl xinh, Video Nonstop"; $keyword = "Video DJ, MV hot, Clip Hot, Bang xep hang Video MV moi,hay,hot,DJ Video,video nonstop , video bar club , bxh video hay nhat"; } else if ($v == "bxh-decu") { $title = "Bảng xếp hạng nhạc DJ Đề cử nhiều nhất | $webname"; $description = "Bảng xếp hạng TOP nhạc DJ được đề cử nhiều nhất , Nhạc DJ hay nhất , Nonstop đề cử nhiều nhất tuần , TOP DJ chọn lọc đề cử nhiều nhất"; $keyword = "DJ de cu nhieu nhat, DJ hay nhat , Nonstop chon loc , decu , hot , moi, hay nhat, de cu nhieu nhat, top DJ de cu tuan, thang , nam"; } else if ($v == "postmedia") { $title = "Upload Nhạc Lên Webiste | $webname"; $description="Upload Nhạc Lên Webiste | $sologan"; $keyword = "upload nhạc, upload music"; } else if ($v == "LienHe") { $title = "Thông Tin Liên Hệ | $webname"; $description="Thông Tin Liên Hệ | $sologan"; $keyword = "liên hệ, góp ý, báo lỗi"; }else if ($v == "gioi-thieu") { $title = "NhacDJ.com.vn website nghe và tải nhạc DJ số 1 Việt Nam"; $description ="website nghe và tải nhạc DJ số 1 Việt Nam được xây dựng trên nền tảng mạng internet cho phép người dùng nghe và tải nhạc DJ miễn phí."; $keyword = "thông tin, Thông Tin Website, nghe nhạc dj, tai nhạc dj,nhacdj.com.vn, nhac dj, nonstop"; }else if ($v == "terms") { $title = "Điều khoản sử dụng | $webname"; $description="Điều khoản sử dụng mạng xã hội chuyên về Nhạc DJ website NhacDJ.Com.Vn"; $keyword = "Điều khoản sử dụng, dieu khoan su dung"; }else if ($v == "page-not-found") { $title = "Thông Báo Lỗi | $webname"; $description="Thông Báo Lỗi | $sologan "; $keyword = "Nội Dung Không Tồn Tại, Noi Dung Khong Ton Tai"; } else if ($v == "login") { $title = "Đăng Nhập | $webname"; $description="Đăng Nhập | $sologan "; $keyword = "Đăng Nhập, login website"; } else if ($v == "notifications") { $title = "Thông báo của bạn | $webname"; } else if ($v == "message") { $title = "Tin Nhắn Của Bạn | $webname"; $description="Tin Nhắn Của Bạn | $sologan "; $keyword = "Tin Nhắn, hộp tin nhắn"; } else if ($v == "music") { $title = "Danh Mục Nhạc DJ Chọn Lọc | $webname"; $description="Danh Mục Nhạc DJ Chọn Lọc, NhacDJ.Com.Vn Website Nhạc DJ Lớn Nhất Việt Nam - Nghe Và Tải Nhạc DJ Chất Lượng Cao Miễn Phí"; $keyword = "Nhạc Sàn Hay Nhất, Nghe Nhạc Sàn Hay Nhất, tải Nhạc Sàn Hay Nhất"; } else if ($v == "mypostmedia") { $title = "Danh Sách Nhạc Bạn Đã Đăng | $webname"; $description="Danh Sách Nhạc Bạn Đã Đăng, $sologan"; $keyword = "Danh Sách Nhạc Bạn Đã Đăng, Đăng Tải Nhạc, Upload Nhạc Sàn"; } else if ($v == "video") { $title = "Danh Mục Video Clip Chọn Lọc | $webname"; $description="Danh Mục Video Clip Chọn Lọc, $sologan"; $keyword = "Video HOT, Xem Video Nhạc DJ Chọn lọc, Tải Video Nhạc Sàn Chọn Lọc"; } else if ($v == "news") { $title = "Danh mục Tin tức DJ | $webname"; $description="Tin tức HOT, Tin đời sống, Tin sock, Tin tức DJ , Tin tức tổng hợp mới nhất"; $keyword = "Tin tuc DJ,tin tong hop, tin sock,anh DJ,tin tuc moi cap nhat,tin sao hay moi nhat"; } else if ($v == "password-change") { $title = "Thay Đổi Mật Khẩu | $webname"; $description="Thay Đổi Mật Khẩu, $sologan"; $keyword = "Thay Đổi Mật Khẩu, change password"; } else if ($v == "artist") { $artist = mysql_query("SELECT * FROM artist WHERE artistID = ".$_GET['id'].""); $row_artist = mysql_fetch_array($artist); $title = "".$row_artist['artistName']." | $webname Webiste Nghe Nhạc DJ Lớn Nhất VN"; $description="".$row_artist['artistName']." Trang Thông Tin Chính Thức Về ".$row_artist['artistName'].", Nhạc Toàn Bộ Những Bản Nhạc DJ, Album DJ Mới Nhất Của ".$row_artist['artistName']." Được Đăng Tải Chính Thức Ỏ Đây"; $keyword = "".$row_artist['artistName'].", Nghệ Sỹ ".$row_artist['artistName'].", Nhạc DJ Mới Nhất Của ".$row_artist['artistName'].""; $profile_css = ''; } else if ($v == "article-redirect") { $title ="".getSongName( $_GET["id"] )."" ; $description="Nhac san - ".khongdau(getSongName( $_GET["id"] )).", Nghe tải Nhac san - ".khongdau(getSongName( $_GET["id"] ))." chất lượng cao hay mới hot nhất hiện nay"; $keyword="".khongdau(getSongName( $_GET["id"] )).",".khongdau(tachchu(getSongName( $_GET["id"] ))).",Album,Nghe,Nhacsan,DJ,Mới,Hay,Nhất"; } else { $title = $sologan; } $server_url="https://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']; $server_url_mobile="https://m.".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']; $bg_menu = rand(1,5); ob_clean(); ?> <?=$title?> " alt="NhacDJ.Com.Vn"/>

Nhạc DJ - Nghe Và Tải Nhạc DJ Chất Lượng Cao

Video DJ Nonstop

Xem Thêm >>

<?=$videoName?>

Trang Này Bị Cấm Truy Cập Liên Hệ Admin Để Biết Thêm Chi Tiết"); } else{if (@fopen("./$music/$v.php", "r")){ include ("./$music/$v.php"); } elseif (!(@fopen("./$music/$v.php", "r"))){ err_index("Không Tìm Thấy Trang
\"index.php?v=$v\""); } } } elseif ($varchk == "0") { include("./$trangchu"); } ?>
class="right-column-cat"style="margin-top: -20px" id="right-column">

TOP Nhạc DJ Chọn Lọc